CEV School Volleyball

Logo for white background

Pogoji sodelovanja na dogodkih in aktivnostih pod okriljem projekta CEV School Volleyball – Rasti z odbojko

Kot javni dogodek se šteje dogodek, ki je bil ustrezno prijavljen državnim organom in tudi objavljen na njihovi spletni strani, kot tudi drugi javni dogodki ali dogodki javnega značaja pod okriljem projekta CEV School Volleyball – Rasti z odbojko (festivali, prireditve, promocijski dogodki, druženja), ki se ne odvijajo v zaprtih skupinah in so pod enakimi pogoji dostopni vsakomur.


Kadar je za udeležbo na javnem dogodku potrebna predhodna prijava, bodo podatki, navedeni na prijavnici, uporabljeni za potrebe organizacije in izvedbe javnega dogodka oz. za potrebe obveščanja o dogodku. Prijavo v imenu otroka odda starš ali skrbnik oz. z dovoljenjem starša ali skrbnika tudi trener ali učitelj. Na nekaterih dogodkih pod okriljem projekta CEV School Volleyball – Rasti z odbojko, ki jih financirajo ali sofinancirajo lokalne skupnosti, država ali pa so sredstva pridobljena skozi programe Evropske unije, je potrebna registracija prisotnih udeležencev, saj so organizatorji dolžni seznam udeležencev v sklopu poročanja o izvedbi dogodka po potrebi predložiti zgoraj navedenim financerjem.


Za dogodke v sklopu projekta CEV School Volleyball – Rasti z odbojko se je moč registrirati predhodno, s prijavo trenerju, učitelju ali spremljevalcu. Udeleženci se lahko registrirajo še na dva načina, in sicer preko liste prisotnosti, ki pred ali tekom dogodka kroži med udeleženci (podatki na skupni listi prisotnosti so ime, priimek, organizacija in podpis in so lahko razkriti ostalim udeležencem), ali pa tako, da se udeleženci in njihovi starši oz. skrbniki, trenerji oz. učitelji pred začetkom prireditve zglasijo na mestu za potrditev prisotnosti in s podpisom potrdijo prisotnost otroka na dogodku.


Če dogodek ali aktivnost potekata preko spleta, se registracija udeležencev izvede s posnetkom zaslona. V tem primeru lahko posnetek zaslona vsebuje ime, priimek, naziv organizacije in/ali fotografijo udeleženca. Če udeleženec fotografije ne želi posredovati, je njegova obveznost, da izklopi kamero. Na dogodkih pod okriljem projekta CEV School Volleyball – Rasti z odbojko obstaja velika verjetnost, da bodo udeleženci fotografirani ali posneti in da bo foto in video material javno objavljen na spletu ali v medijih ali pa kako drugače dostopen širši javnosti. Z udeležbo na dogodku se šteje, da so udeleženci in njihovi starši oz. skrbniki s to možnostjo seznanjeni in da to možnost dopuščajo in se to šteje tudi kot privolitev k tovrstni obdelavi njihovih osebnih podatkov (v tem primeru fotografij in posnetkov). Če je javni dogodek financiran iz javnih sredstev, bodo osebni podatki udeležencev in dokazila o prisotnosti na javnem dogodku hranjeni vse dokler so organizatorji dogodka glede na zahteve financerjev te podatke dolžni hraniti.


Zakoniti zastopnik otroka, ki se udeleži dogodka ali aktivnosti pod okriljem projekta CEV School Volleyball – Rasti z odbojko, se zaveda, da se otrok dogodka ali aktivnosti udeležuje na njegovo odgovornost. Organizatorji dogodka ali aktivnosti pod okriljem projekta CEV School Volleyball – Rasti z odbojko in osebe, ki delujejo v sklopu dogodka ali aktivnosti pod okriljem projekta CEV School Volleyball – Rasti z odbojko, v nobenem primeru niso odškodninsko odgovorni za morebitne telesne poškodbe ali druga nastala zdravstvena stanja, prav tako tudi ne za poškodovanje ali izgubo opreme in druge lastnine udeleženca. Zakoniti zastopnik otroka se zavezuje, da se njegov otrok dogodka ali aktivnosti ne bo udeležil pod vplivom alkohola, drog in kakršnihkoli drugih substanc ali zdravil, zaradi katerih so lahko njegove psihofizične sposobnosti zmanjšane. Zakoniti zastopnik otroka tudi izjavlja, da ne prikriva zdravstvenih težav, ki bi otroku lahko preprečevale udeležbo na dogodku ali aktivnosti in da bo v primeru, da se takšne težave pojavijo, o tem nemudoma obvestil organizatorja, trenerja, učitelja ali spremljevalca. Zakoniti zastopnik otroka se zavezuje, da bo otrok upošteval vsa navodila oseb, ki delujejo v sklopu dogodka ali aktivnosti pod okriljem projekta CEV School Volleyball – Rasti z odbojko.